galleda aigua baptismal
galleda aigua baptismal
coure repussat i aplics de metall