creu d'altar
creu d'altar
argent damunt ànima de fusta