creu d'altar
creu d'altar
coure i argent burinat damunt ànima de fusta