llàntia de Santíssim
llàntia de Santíssim
coure repussat i calat