llàntia
llàntia
coure repussat i cisellat, metall platejat