llàntia
llàntia
argent repussat i burinat, calat, esmalt al foc